Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 26 oktober 2021

26 oktober 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een chef kok in een woonzorgcentrum wordt ontslagen na werkhervatting. Ze was afwezig geweest omwille van een rugoperatie. De werkgever roept een reorganisatie van de keuken in die haar job overbodig zou maken. Er werd geen werk gemaakt van een mogelijk re-integratietraject.

Datum: 26 oktober 2021

Instantie: Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Criterium: gezondheidstoestand

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

De rechtbank meent dat er wel degelijk sprake is van een discriminatoir ontslag. De werkgever had immers een advertentie geplaatst voor een nieuwe kok waaruit blijkt dat de job helemaal niet overbodig was.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Antwerpen, afd.Mechelen, 26-10-2021