Arbeidsrechtbank Bergen, 17 mei 2019

17 mei 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Het Waalse ABVV (FGTB) meent dat het binnen een bedrijf gediscrimineerd wordt. De vakbond vraagt dat alle discriminerende acties stopgezet worden. De problemen die de vakbond aanhaalt, zijn onder andere: problemen bij de betaling van de vakbondspremie, vervanging van een vakbondsafgevaardigde en zelfs belaging. Sommige leden van de vakbond dienden eveneens verzoekschriften in tegen hun werkgever. 

Datum: 17 mei 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Bergen

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

De rechtbank kan geen gevolg geven aan het verzoekschrift van de FGTB, want de ingeroepen feiten zijn ofwel van de baan of vormen het voorwerp van andere procedures. De stakingsrechter kan bovendien geen staking bevelen in algemene termen.  

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Bergen, 17-05-2019

Downloads