Arbeidsrechtbank Brussel, 18 maart 2019

18 maart 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een administratief assistente is regelmatig afwezig omwille van ziekte. Ze maakt deel uit van een team van een zestigtal personen. De laatste maanden is haar gezondheidstoestand erop vooruitgegaan en het medisch attest is eveneens hoopvol. Toch wordt ze ontslagen omwille van organisatieproblemen en spanningen binnen de dienst.

Arbeidsrechtbank Brussel, 18 maart 2019

Datum: 18 maart 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

De bediende toont duidelijk aan dat de oorzaak van haar ontslag ligt bij de vrees van de werkgever voor toekomstige afwezigheden. De werkgever bewijst geenszins het ongenoegen of de desorganisatie binnen dit grote team. Het gaat dus wel degelijk om een discriminerend ontslag.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 18-03-2019