Arbeidsrechtbank Brussel, 24 januari 2022

24 januari 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een bediende wordt ontslagen tijdens een afwezigheid wegens ziekte. Ze eist ondermeer een vergoeding voor onredelijk ontslag en een vergoeding voor discriminatoir ontslag.

Datum : 24 januari 2022

Instantie : Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium : gezondheidstoestand

Domein : arbeid

Beslissing:

De rechtbank is de mening toegedaan dat er geen cumul mogelijk is voor beide vergoedingen en kent de meest voordelige toe: deze van zes maanden voor discriminatoir ontslag.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 24-01-2022