Arbeidsrechtbank Brussel, 26 februari 2020

26 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

De verzoekster heeft zowel een lichamelijke als een mentale handicap. Ze verplaatst zich moeilijk en heeft blaasproblemen. Na 22 jaar gewerkt te hebben in een werkplaats, wordt ze ontslagen omwille van haar gebrek aan productiviteit en te lange plaspauzes. Ze meent het slachtoffer geweest te zijn van pesten op het werk.

Arbeidsrechtbank Brussel, 26 februari 2020

Datum: 26 februari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: handicap

Beslissing:

De rechtbank meent dat er ook in dergelijke situaties sprake is van de verdeling van bewijslast en dat verzoekster drie feiten aanvoert die wijzen op pesterij:

  • Haar diensthoofd vergezelt haar naar het toilet en luistert aan de deur, wat een bijzondere stress veroorzaakt bij de verzoekster.
  • De werkgever eist een medisch attest voor het toiletbezoek terwijl de situatie al lang gekend is.
  • Binnen haar dienst wordt de vrouw ‘piskous’ genoemd.

Volgens de rechtbank zijn deze gedragingen te wijten aan het streven naar productiviteit binnen de werkplaats via een wijze van management die moeilijk te rijmen valt met werknemers met een beperking. Zo wordt de evaluatie van de werknemers bekend gemaakt via emoticons in de gang. Er is wel degelijk sprake van pesten op het werk en de werkgevers worden veroordeeld tot een schadevergoeding van zes maanden.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 26-02-2020