Arbeidsrechtbank Brussel, 30 juni 2017

30 juni 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een bankbediende wordt ontslaan. Hij meent dat zijn gezondheidstoestand, die volgens hem als een handicap dient beschouwd te worden, de oorzaak is van het ontslag. De werkgever voert het gebrek aan prestaties aan.

Arbeidsrechtbank Brussel, 30 juni 2017

Datum: 30 juni 2017

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: handicap / gezondheidstoestand

Beslissing: volgens de rechtbank brengt de werknemer geen enkel element aan betreffende zijn gezondheidstoestand die op een mogelijke discriminatie wijst. Hij heeft ook nooit om een redelijke aanpassing gevraagd. Het ontslag was daarom niet discriminatoir.

Unia was geen partij bij de zaak.

Afgekort : Arb.rb.Brussel, 30-06-2017