Arbeidsrechtbank Brussel, 6 mei 2019

6 mei 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een werkneemster verwittigt verschillende keren haar werkgever te laat van haar afwezigheden. Uiteindelijk wordt ze ontslaan voor zware fout. Ze eist o.a. een vergoeding gelijk aan zes maanden loon voor discriminatoir ontslag.

Arbeidsrechtbank Brussel, 6 mei 2019

Datum: 6 mei 2019

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

De rechtbank meent, op grond van een analyse van de feiten, dat er geen sprake is van zware fout. Maar de werkneemster voert geen enkel element aan dat erop zou wijzen dat er sprake is van discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 6-05-2019