Arbeidsrechtbank Brussel, 7 januari 2019

7 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een elektricien is medisch gezien niet meer in staat om zijn beroep uit te oefenen. Hij krijgt meerdere keren andere functies toegewezen, maar die lopen telkens fout en het aantal medische beperkingen heeft tot gevolg dat er geen nieuwe functie meer gevonden kan worden. Uiteindelijk wordt hij ontslagen.

Arbeidsrechtbank Brussel, 7 januari 2019

Datum: 7 januari 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand / handicap

Beslissing:

Er is volgens de rechtbank geen sprake van discriminatie, want de talrijke pogingen van de werkgever om een aangepaste functie te vinden wijzen erop dat er geen weigering van redelijke aanpassing is. Bovendien dient de medische geschiktheid om te werken gezien te worden als een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 7-01-2019