Arbeidsrechtbank Henegouwen, 19 juni 2017

19 juni 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een arbeider wordt aangeworven voor bepaalde tijd. Ingevolge een arbeidsongeval verliest hij een oog. Verschillende contracten worden daarna nog afgesloten en hij wordt ontslaan voor desorganisatie van het werk ingevolge de talrijke afwezigheden. Zijn vakbond meent dat het ontslag discriminatoir is zowel op grond van zijn handicap als op grond van zijn gezondheidstoestand.

Criterium : gezondheidstoestand / handicap

Datum :  19 juni 2017

Instantie : Arbeidsrechtbank Henegouwen

Beslissing:

De rechtbank meent dat er geen feiten zijn die een discriminatie kunnen doen vermoeden aangezien na het arbeidsongeval nog verschillende overeenkomsten werden afgesloten en er twee jaar verstreken tussen het arbeidsongeval en het ontslag. De beslissing inzake het al dan niet van toepassing zijn van cao nr. 95 dd. 10 oktober 2008 wordt later geveld.

Afgekort: Arb.rb. Henegouwen, 19-06-2017