Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi, 13 december 2021

13 december 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een werknemer wordt ontslagen na een ziekteperiode. De werkgever meent dat zijn gebrek aan inzet geleid heeft tot een daling van het klantenbestand.

Datum: 13 december 2021

Instantie: Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi

Criterium: gezondheidstoestand

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

De rechtbank is de mening toegedaan dat de werkgever niet aantoont dat het ontslag vreemd is aan de gezondheidstoestand. De daling van het klantenbestand heeft te maken met informaticaproblemen en de werknemer heeft geen opmerkingen gekregen over de manier waarop hij zijn job uitoefent.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Henegouwen, afd.Charleroi, 13-12-2021