Arbeidsrechtbank Leuven, 18 mei 2018

18 mei 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een poetshulp wordt, na een tijdje afwezig te zijn omwille van ziekte, ontslaan. Ze vermoedt dat haar ontslag te wijten is aan de ziekte. De werkgever heeft evenwel  een hele reeks klachten gekregen omtrent haar verrichtte werk.

Datum : 18 mei 2018

Instantie : Arbeidsrechtbank Leuven

Criterium : gezondheidstoestand

Beslissing : het ontslag heeft niets te maken met de afwezigheid omwille van ziekte maar is te wijten aan de slechte prestaties van de poetshulp. Er is dus geen sprake van vermoeden van discriminatie.

Afgekort : Arb.rb.Leuven, 18-05-2018