Arbeidsrechtbank Leuven, 23 april 2015

23 april 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een kinderverzorgster bezeert zich bij een ongeval thuis waardoor ze haar beroep moeilijk kan uitoefenen, vooral het tillen en heffen. Ze is voor een tijd arbeidsongeschikt en komt vervolgens op de tijdelijke werkloosheid terecht. De geneesheer van de RVA meent dat ze op haar ziekenfonds beroep moet doen en de werkgever ontslaat haar uiteindelijk wegens overmacht om medische redenen.

Criterium: Handicap

Beslissing: De arbeidsrechtbank meent hier dat er geen sprake kan zijn van handicap en de daarmee gepaard gaande redelijke aanpassingen. Volgens de rechtbank is er evenmin sprake van overmacht om medische redenen en kan de kinderverzorgster aanspraak maken op een gewone opzegvergoeding.

Afgekort: Arb.rb. Leuven, 23-04-2015

Downloads