Arbeidsrechtbank Leuven, 8 oktober 2015

8 oktober 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Criterium: Huidige of toekomstige gezondheidstoestand

Onderwerp: Een man werd aangeworven als monteur buitendienst in het statuut van arbeider. Een jaar later werd hij aangesteld als technical manager, waardoor hij ook verantwoordelijk was voor een team.  In 2012 en 2013 was hij enkele malen arbeidsongeschikt. In 2014 was hij drie maanden ononderbroken afwezig. Hij werd ontslagen omdat zijn afwezigheden het werk ontwrichtten, maar hij bleekt ook te botsen met collega’s en er waren klachten over zijn onvoldoende commerciële houding.

Beslissing: De arbeidsrechtbank meent dat er geen sprake is van discriminatie. Het absenteïsme van de man wordt vermeld, maar nergens is er sprake van zijn gezondheidstoestand.

Afgekort: Arb.rb. Leuven 8-10-2015

Downloads