Arbeidsrechtbank Luik, 24 september 2019

24 september 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een persoon met een beperking werkt in een openbare dienst. Daar heeft ze een zittend beroep. Nadat ze afwezig is omwille van ziekte, vraagt ze aan haar werkgever een aangepaste job: zonder al te veel verplaatsingen en – op aanbeveling van de arbeidsgeneesheer – met een halftijds medisch uurrooster.

Arbeidsrechtbank Luik, 24 september 2019

De werkgever weigert deze redelijke aanpassingen en vraagt haar om ofwel ontslag te nemen, ofwel aan de slag te gaan in een medisch onaangepaste job. Een paar dagen later, in maart 2016, wordt ze ontslagen.

Datum: 24 september 2019

Instantie: Arbeidsrechtbank Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

De rechtbank stelt dat er wel degelijk sprake is van discriminatoir ontslag en een weigering van redelijke aanpassing.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Luik, 24-09-2019