Arbeidsrechtbank Waver, 8 oktober 2019

8 oktober 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Nijvel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man werkt al 3 jaar als mecanicien bij een garageketen. In september 2016 wordt hij ontslagen. Zijn C4 geeft aan: “Bradfordfactor* ligt hoger dan het dubbel van het gemiddelde." Later stelt de werkgever dat de talrijke afwezigheden een impact hebben gehad op de organisatie en het imago van het bedrijf, en op de motivering van de collega’s. Bij gebrek aan akkoord tussen de werkgever, de vakbonden en Unia wordt het probleem aan de rechtbank voorgelegd.

Arbeidsrechtbank Waver, 8 oktober 2019

Datum: 8 oktober 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Waver

Criterium: huidige en toekomstige gezondheidstoestand

Beslissing:

De rechtbank meent dat het overduidelijk is dat de werkgever die een werknemer ontslaat na een ziekteverlof dat volgt op een aantal voorafgaande afwezigheden, vreest dat er in de toekomst nog afwezigheden zullen zijn. De reden voor het ontslag mag dan wel de vroegere ziekte zijn, in feite gaat het over de toekomstige gezondheidstoestand van de werknemer.

De werkgever stelt namelijk dat de afwezigheden de organisatie van het bedrijf in de weg staan, de andere collega’s overbelasten en de dienstverlening aan de klanten belemmeren. Maar hij toont dit op geen enkele manier aan.

Het bedrijf moet zes maanden loon betalen als forfaitaire schadevergoeding.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Waver, 8-10-2019

* De Bradford-factor is een manier om het absenteïsme bij werknemers te berekenen.