Correctionele rechtbank Brugge, 7 maart 2018

7 maart 2018
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: West-Vlaanderen

De beklaagde bekende het slachtoffer en haar partner eerst zonder aanleiding te hebben uitgescholden als "vuile transseksuelen" en daarna slagen te hebben toegebracht. Hieruit blijkt duidelijk dat de beklaagde het slachtoffer viseerde omwille van haar geslachtsverandering. Deze bekentenissen bevestigen de verklaringen die werden afgelegd door het slachtoffer en door haar partner.

Datum: 7 maart 2018

Instantie: Correctionele rechtbank Brugge

Criterium: seksuele geaardheid

Beslissing:

De beklaagde krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 100 € met uitstel gedurende drie jaar mits naleving van een aantal probatievoorwaarden.

Unia was geen partij bij de zaak.

Afgekort: Corr.rb.Brugge, 7-03-2018.