Correctionele rechtbank Brussel, 20 november 2018

20 november 2018
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een klant van een apotheek weigert geholpen te worden door een apotheekster die de hoofddoek draagt. Hij uit zich bijzonder laagdunkend over haar afkomst. De verantwoordelijke van de apotheek is tussengekomen, gelet op de toon van de klant.

Correctionele rechtbank Brussel, 20 november 2018

Datum: 20 november 2018

Instantie: Correctionele rechtbank Brussel

Criterium: racisme

Beslissing:

Gelet op de verklaringen van het slachtoffer, de getuigenis van haar collega en de houding van de klant tijdens de zitting meent de rechtbank dat er wel degelijk sprake is van aanzetten tot haat.

Unia was geen partij bij de zaak. 

Afgekort: Corr.rb. Brussel, 20-11-2018