Correctionele rechtbank Gent, 24 juni 2014

24 juni 2014
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Criterium: Handicap

Onderwerp: Een winkel weigerde toegang aan een vrouw die vergezeld werd van een duidelijk herkenbare assistentiehond. De eigenaar motiveerde zijn weigering op grond van zijn allergie en zijn angst voor honden.

Beslissing: De rechtbank veroordeelt de winkelier tot een geldboete met uitstel op grond van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

Afgekort: Corr.rb. Gent, 24-06-2014

Downloads