Correctionele rechtbank Luik, 31 oktober 2017

31 oktober 2017
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een geneesheer van Libanese afkomst die in België werkzaam is, heeft een geschil met de fiscus betreffende de aftrek van onderhoudsgeld dat hij betaalt aan familie die in het buitenland verblijft. Hij beweert dat de persoon die hem heeft ontvangen, blijk gaf van een discriminatoire houding ten aanzien van zijn dossier.

Correctionele rechtbank Luik, 31 oktober 2017

Datum: 31 oktober 2017

Instantie: Correctionele rechtbank Luik

Criterium: racisme

Beslissing:

De rechtbank vindt in het dossier geen enkel element waaruit zou kunnen blijken dat er sprake was van een discriminatoire behandeling van het dossier.

Afgekort: Corr.rb.Luik, 31-10-2017