Correctionele rechtbank van Luik, 28 december 2001

28 december 2001
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik

In een aantal kranten verscheen in oktober 2000 een advertentie voor de huur van een appartement, met de vermelding “Etrangers, s'abstenir”. Het Centrum daagde de verhuurder voor de rechtbank wegens inbreuken op artikel 1, 3° en 4° van de antiracismewet. De rechtbank gaf het Centrum gelijk omdat deze wetbepaling geen kwaadwillige intentie vereist.

De rechtbank schorste haar uitspraak van de veroordeling op, mede omwille van het beperkte karakter van de feiten en de spijtbetuiging van de beklaagde. Het Centrum kreeg 1 frank morele schadevergoeding.

Downloads