Arbeidshof Antwerpen, 28 januari 2021

28 januari 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vakbondsafgevaardigde weigert te werken in een loods waar zich problemen voordoen met asbest. Bij vonnis dd. 26 juni 2019 besliste de arbeidsrechtbank van  Anwerpen dat uit de stukken in het dossier blijkt dat de werkgever zich niet meer kon beroepen op de dringende reden, dat er sprake is van misbruik van ontslag en dat het lidmaatschap van een vakbond een duidelijke rol heeft gespeeld.

Arbeidshof Antwerpen, 28 januari 2021

Datum: 28 januari 2021

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Het Arbeidshof bevestigt het vonnis van 26 juni 2019 van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen in al zijn onderdelen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Antwerpen, 28-01-2021