Arbeidshof Brussel, 22 maart 2018

22 maart 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vakbondsafgevaardigde wordt ontslaan net voor hij de pensioenleeftijd bereikt. Hij meent nog te kunnen genieten van de bescherming die zijn statuut hem biedt voor de berekening van zijn opzeggingsvergoeding. Bij vonnis van 21 februari 2017 meent de arbeidsrechtbank te Brussel dat zijn standpunt gegrond is.

Arbeidshof Brussel, 22 maart 2018

Datum : 22 maart 2018

Instantie : Arbeidshof Brussel

Criterium : syndicale overtuiging

Beslissing :

Het Arbeidshof bevestigt het vonnis van eerste aanleg en de voorziening tot Cassatie ingediend tegen het arrest wordt verworpen (arrest 14 december 2020).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.Hof Brussel, 22-03-2018