Grondwettelijk Hof, 7 juni 2018

7 juni 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Rechtsmacht: Grondwettelijk hof

In het kader van een arbeidsgeschil stelt het Arbeidshof te Antwerpen een prejudiciële vraag: is er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel in de Antidiscriminatiewet? De schadevergoeding die werkgevers verschuldigd zijn bij discriminatie, ligt immers veel hoger dan voor elke andere persoon die zich schuldig maakt aan discriminatie. 

Grondwettelijk Hof, 7 juni 2018

Datum: 7 juni 2018

Instantie: Grondwettelijk Hof

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel voorzien in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Afgekort: GW. Hof, 7-06-2018, 70/2018