Hof van beroep Antwerpen, 14 april 2005

14 april 2005
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Criterium: racisme, negationisme.

Onderwerp: Sigfried Verbeke werd vervolgd voor het ontkennen van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd. Samen met zijn broer leidde hij de organisatie VHO, die in heel België pamfletten en boeken van de belangrijkste Belgische en buitenlandse negationisten verspreidde. Ook via www.vho.org, een negationistische website, verspreidden ze hun negationistische ideeën.

Beslissing: Siegfried Verbeke werd door het hof van beroep van Antwerpen veroordeeld op basis van inbreuken op de negationismewet (23 maart 1995) en de antiracismewet (30 juli 1981) tot een gevangenisstraf van één jaar effectief en een boete van 2.500 euro. Hij werd ook voor een periode van 10 jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Het Centrum en de Auschwitzstichting, die zich burgerlijke partij stelden, krijgen 1 euro schadevergoeding toegekend.

Het hof stelde vast dat 'de handelswijze van de veroordeelde een verregaande minachting inhoudt voor het onnoemelijke leed dat de holocaust veroorzaakt heeft en dat hij duidelijk een van diegenen is die op pseudo-wetenschappelijke wijze deze misdaad tracht te ontkennen of schromelijk te minimaliseren om op die manier het nazi-regime aanvaardbaar te maken'.

Downloads