Hof van beroep Bergen, 10 maart 2010

10 maart 2010
Actiedomein: WerkOnderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een lerares wiskunde in het secundair onderwijs van de Stad Charleroi had gedurende twee jaar les gegeven met haar hoofddoek. Bij een nieuwe aanstelling, met verspreid uurrooster over drie scholen, verbieden de drie directies haar het dragen van de hoofddoek. Ze beroepen zich hiervoor op de neutraliteit die inherent is aan het officieel gesubsidieerd onderwijs (Decreet van 17 december 2003).

Het hof is de mening toegedaan dat het niet aan de schooldirecties toekomt om een principiesverbod op te leggen aangezien het niet tot hun bevoegdheid behoort om beperkingen op te leggen inzake godsdienstvrijheid die niet voorzien zijn in hoger genoemd decreet.

Er zijn eveneens procedures hangende voor de Raad van State.

Downloads

Vergelijkbare rechtspraak Hof van beroep Bergen, 10 maart 2010