Hof van beroep Brussel, 26 januari 2016

26 januari 2016
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Criterium: Politieke overtuiging

Onderwerp: Eerst wilde een volksvertegenwoordiger een advertentie plaatsen waarin hij de lezers van een informatieblad een veilige zomer toewenste; de advertentie werd geweigerd. In het najaar wilde hij een soortgelijke advertentie plaatsen, dit keer om de lezers een veilige herfstvakantie toe te wensen. Opnieuw werd de advertentie geweigerd, vanwege de partijpolitieke band.

Beslissing: Het hof van beroep vernietigt de beslissing in eerste aanleg (12 mei 2014) omdat de zaak niet werd medegedeeld aan het openbaar ministerie. Verder meent het hof dat de boodschap van de advertentie weliswaar inspeelt op het maatschappelijke veiligheidsthema, maar dat het niet gaat om een racistische meningsuiting. Het hof besluit dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van politieke overtuiging, maar dat de stakingsvordering zonder voorwerp is. De forfaitaire schadevergoeding wordt wel toegekend.

Afgekort: Brussel, 26-01-2016

Downloads