Hof van beroep Gent, 6 december 2012

6 december 2012
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een dame met motorische handicap werd tot twee maal toe de toegang geweigerd tot een eetgelegenheid omdat ze vergezeld was van haar assistentiehond. De tweede weigering werd vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder.

In eerste aanleg (4 november 2009) besliste de rechter te Dendermonde wel degelijk dat het ging om een directe discriminatie. In hoger beroep werd de uitspraak bevestigd met uitzondering van de bekendmaking door aanplakking. Die maatregel moet immers tot doel hebben de gewraakte daad te doen ophouden. Het hof meende dat de dwangsom en de schadevergoeding daartoe volstonden.

Downloads