Hof van beroep Gent, 7 september 2011

7 september 2011
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Ouders spannen op grond van het Vlaamse Decreet (10 juli 2008) een vordering tot staking in tegen de Vlaamse Gemeenschap en de scholen van hun kinderen wegens weigering tot redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap.

De betwisting gaat over een tekort aan tolkuren Vlaamse Gebarentaal. In een omstandig gemotiveerd vonnis wijst de rechtbank de vordering af in de mate dat gericht is tegen de scholen maar acht ze gegrond ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap. Deze laatste tekent dan ook hoger beroep aan. Het Hof meent dat de Vlaamse Gemeenschap wel degelijk maatregelen kan treffen zodat voldoende tolkenuren kunnen beschikbaar gemaakt worden.

Downloads