Hof van Beroep Luik, 16 juni 2020

16 juni 2020
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een dierenpark verbood de toegang voor personen met een beperking wanneer ze vergezeld zijn van een assistentiehond. Ondanks talrijke pogingen kon er geen minnelijke oplossing gevonden worden en hield het dierenpark vast aan dit standpunt. Bij vonnis van 10 december 2018 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Luik dat er sprake was van indirecte discriminatie op basis van handicap. De beslissing diende aangeplakt en verspreid te worden in de pers. Het dierenpark ging in hoger beroep tegen deze maatregelen. 

Datum: 16 juni 2020

Instantie: hof van beroep Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

De feiten dateren van 2015 en het vonnis van 2018. Ondertussen heeft het dierenpark zijn reglement aangepast. Het Hof meent dat de aanplakking en verspreiding geen zin meer hebben.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Luik, 16-06-2020

Downloads