Hof van Beroep van Luik, 18 oktober 2016

18 oktober 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Het Hof van Beroep van Luik bevestigt de uitspraak van de Correctionele Rechtbank van Luik (7 december 2015, afdeling Verviers) tegen een leerkracht Duits die vervolgd werd omwille van negationistische uitspraken in het bijzijn van zijn leerlingen. Het Hof van Beroep bevestigt de straf die uitgesproken werd door de correctionele rechtbank: een gevangenisstraf van 1 maand, gedurende drie jaar met uitstel, en een geldboete van 150 euro.

Hof van Beroep van Luik, 18 oktober 2016

Criterium: racisme / negationisme

Datum: 18 oktober 2016

Instantie: Hof van Beroep van Luik

Beslissing:

De leerkracht werd veroordeeld op basis van getuigenissen van verschillende leerlingen, die bevestigden dat hij op verschillende momenten uitspraken deed waarin hij de verantwoordelijkheid van Hitler relativeerde, het aantal dodelijke slachtoffers in de concentratiekampen minimaliseerde, het bestaan van gaskamers in twijfel trok en fragmenten uit Mein Kampf voorlas.

De Fédération Wallonie-Bruxelles en Unia hadden zich burgerlijke partij gesteld in dit dossier. 

Downloads