Hof van Cassatie, 9 oktober 2017

9 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie verbreekt het arrest van het Antwerpse arbeidshof van 23 december 2011. Het arbeidshof oordeelde eerder dat een beveiligingsfirma geen rechtsmisbruik beging door een receptioniste te ontslaan die een bescheiden hoofddoek wilde combineren met haar uniform. 

Hof van Cassatie, 9 oktober 2017

Het Hof van Cassatie beklemtoont dat een werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is van zodra de antidiscriminatiewet overtreden wordt. Het arbeidshof moest dus niet nagaan of de werkgever een fout beging of onachtzaam was, maar moest wel het neutraliteitsbeleid van de werkgever concreet toetsen aan de rechtvaardigingsmogelijkheden uit de antidiscriminatiewet. Het Hof vernietigt het arrest, met uitzondering van het oordeel dat het op het neutraliteitsbeleid gebaseerde ontslag geen directe discriminatie uitmaakt. Dit is in lijn met het arrest van 14 maart 2017 van het Hof van Justitie, als antwoord op een prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie in deze zaak. 

Datum: 9 oktober 2017

Instantie: Hof van Cassatie

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing:

De zaak wordt doorverwezen naar het Gentse arbeidshof.

Unia is partij in deze zaak.

Vergelijkbare rechtspraak Hof van Cassatie, 9 oktober 2017

24 februari 2022

Arbeidsrechtbank Luik, 24 februari 2022

Een juriste werkt voor een gemeente en is gespecialiseerd in openbare aanbestedingen. Gedurende jaren zijn er geen problemen. Vanaf november 2020 wenst ze een hoofddoek te dragen en polst hierover bij verschillende personen, aangezien het arbeidsreglement geen verbod voorziet. Bij gebrek aan antwoord, kondigt ze aan de hoofddoek te zullen dragen vanaf februari 2021. De gemeente treft twee verbodsmaatregelen, in afwachting van de wijziging van het arbeidsreglement vanaf de maand maart. Deze wijziging bekrachtigt een absolute en exclusieve neutraliteit.