Kortgeding, eerste aanleg, Nijvel, 19 april 2005

19 april 2005
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Nijvel

Twee van de drie verzoekers zijn een homostel. Door bemiddeling van een vastgoedkantoor vinden zij op 17 november 2004 een huis dat ze wensen te huren en nog diezelfde dag betalen ze aan het kantoor de eerste huur. Op het ontvangstbewijs wordt bevestigd dat de betaalde som overeenkomt met de eerste maand huur en dat het kantoor, op basis van deze betaling, zich ten stelligste en op definitieve wijze inzet voor de verhuur van het goed. De huur wordt pas effectief wanneer de eigenaar de huurovereenkomst ondertekend heeft. Twee dagen later laat de bediende van het vastgoedkantoor een bericht achter op het antwoordapparaat van de twee verzoekers waarin zij laat weten dat de eigenaars het huis wensen te verhuren aan een traditioneel koppel en dat ze dus de betaalde som mogen komen terughalen.

Zowel het Centrum als het homostel stellen een vordering tot staking in tegen de eigenaar, zijn mandataris en het vastgoedkantoor. De rechter bevestigt dat zowel het Centrum als de afgewezen huurders de hoedanigheid en een belang hebben bij deze procedure. Het feit dat het huis intussen reeds verhuurd werd, sluit niet uit dat gevaar voor herhaling van een onwettige praktijk bestaat.

De vordering tegen het vastgoedkantoor wordt ongegrond verklaard omdat het kantoor niet over de mogelijkheid beschikte om de huurovereenkomst te doen tekenen, daar een kandidaat-huurder steeds moest worden goedgekeurd door de eigenaar.

Voor het overige stelt de rechter dat de boodschap op het antwoordapparaat, in combinatie met het feit dat verweerders het vastgoedkantoor verwijten dat men hen niet op de hoogte had gebracht van het illegale karakter van hun reden om de huur te weigeren, voldoende aantoont dat er sprake is van discriminerend gedrag. De rechter legt een dwangsom op van 100€ per inbreuk maar wijst de eis tot publiciteit van het vonnis af. Het goed zal immers pas in de verre toekomst terug verhuurd worden en onmiddellijke aanplakking van het vonnis draagt dus niet bij tot vermijden van het gevaar tot herhaling van discriminerend gedrag.

Trefwoord: huurweigering