Politierechtbank Brussel, 26 januari 2011

26 januari 2011
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: leeg

Het algemeen politiereglement van een Brusselse gemeente verbiedt het verbergen van het gelaat door schmink, het dragen van een masker of elk ander middel met uitzondering van carnaval. Er werd twee keer proces-verbaal opgesteld tegen een vrouw wiens gelaat volledig bedekt was.

Vooreerst onderzoekt de rechtbank of het reglement, door zijn toepassing in concreto, geen rechten schendt gewaarborgd door hiërarchisch hogere normen. De toetsing gebeurt uit hoofde van artikel 9 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de daaruit voortvloeiende rechtspraak. Er is wel degelijk sprake van een wettelijk beperking en het doel is gegrond (bescherming van de openbare veiligheid), maar de beperking gaat te ver in haar toepassing aangezien de persoon in kwestie zich niet meer op de openbare weg kan begeven. De administratieve sanctie (boete) wordt vernietigd.

Downloads