Raad van State, 11 januari 2018

11 januari 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Racisme
Rechtsmacht: Raad van State

Een persoon wil een vliegbrevet te bekomen. Hiertoe ondergaat hij medische onderzoeken alvorens zijn theoretisch examen af te leggen. Het bekomen medisch attest wordt vernietigd, zonder dat hij de reden hiervoor mag kennen of dat hij gehoord wordt om zich te verdedigen. In werkelijkheid wordt hij geweigerd omdat hij ervan verdacht wordt te radicaliseren.

Raad van State, 11 januari 2018

Datum:  11 januari 2018

Instantie: Raad van State

Criterium: racisme

Beslissing:

De Raad van State meent dat verzoeker niet bij machte is geweest om uitleg te verschaffen over datgene wat hem werd verweten en vernietigt de beslissing die het medisch attest intrekt.

Afgekort: RvS., 11-01-2018

Downloads