Raad van State, 19 december 2014

19 december 2014
Actiedomein: Politie en justitieWerk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Rechtsmacht: Raad van State

Criterium: Syndicale overtuiging

Onderwerp: Een politieagent werd op het matje geroepen door zijn overste. De ruzie liep hoog op, en was te horen vanuit de nabije kantoren, toen de agent zijn overste bestempelde als ‘leugenaar’. De agent kreeg daarop een lichte berisping. Hij vocht die beslissing aan voor de Raad van State. Hij riep onder meer discriminatie op grond van syndicale overtuiging in als een van de redenen van de sanctie.

Beslissing: De Raad van State meent dat uit het dossier geenszins blijkt dat de aangevochten beslissing zou zijn ingegeven door het feit dat de politieagent vakbondsafgevaardigde was.

Afgekort: RvS., 19-12-2014

Downloads