Raad van State, 2 oktober 2018

2 oktober 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Rechtsmacht: Raad van State

Een student zit in zijn derde jaar en wil afstuderen als leerkracht natuurwetenschappen. Hij krijgt echter zijn diploma niet, omdat hij een onvoldoende heeft voor het vak Frans. Hij lijdt aan dyslexie-dysorthografie, wat de school al drie jaar wist.

Raad van State, 2 oktober 2018

Datum: 2 oktober 2018

Instantie: Raad van State

Criterium: handicap

Beslissing:

De Raad van State schort de beslising van de examenjury op, omdat er wel degelijk sprake is van discriminatie van de student op grond van zijn handicap. Er is dus een inbreuk op het decreet van 12 december 2008 (Antidiscriminatiedecreet van de Franse Gemeenschap).

Afgekort: RvS., 2-10-2018

Downloads