Raad van State, 25 oktober 2018

25 oktober 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Rechtsmacht: Raad van State

Een student wil zijn derde jaar beëindigen om af te studeren als leerkracht Natuurwetenschappen. Maar zijn diploma wordt geweigerd omdat hij een onvoldoende heeft voor het vak Frans. Hij lijdt aan dyslexie-dysorthografie: iets wat de school al drie jaar wist.

Raad van State, 25 oktober 2018

Wat voorafging:

In het eerste arrest van de Raad van State (arrest nr. 242.507, 2 oktober 2018) schort de Raad van State de beslissing van de examenjury op. De Raad oordeelt dat er wel degelijk sprake is van discriminatie van de student op grond van zijn handicap en dus van een inbreuk op het decreet van 12 december 2008 (antidiscriminatiedecreet Franse Gemeenschap).

De examenjury herbevestigt op 8 oktober 2018 echter opnieuw haar vorige beslissing.

Datum: 25 oktober 2018

Instantie: Raad van State

Criterium: handicap

Beslissing:

De Raad van State doet hetzelfde bij het arrest van 25 oktober 2018 (nr. 242.794), maar nu op basis van de Grondwet, aangezien de vraag voor redelijke aanpassingen nooit uitdrukkelijk werd gesteld.

Afgekort: RvS., 25-10-2018

Downloads