Raad van State, 8 november 2019

8 november 2019
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme
Rechtsmacht: Raad van State

Op 22 november 2016 stelde een presentator van Vivacité tot tweemaal toe dat er "zigeuners" rondtrekken in de streek van Charleroi en dat de inwoners best hun voorzorgen nemen tegen diefstal. 

Unia beschouwde deze uitlatingen, hoewel ontoelaatbaar, niet als een ‘aanzetten tot’ in de zin van de Antiracismewet van 1981, wegens de afwezigheid van bijzonder opzet. Unia maakte de zaak over aan de bevoegde Hoge raad van de Franse gemeenschap (Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française (CSA)) opdat maatregelen zouden getroffen worden.

Op 4 mei 2017 verplichtte deze Hoge raad de RTBF tot het verspreiden van een persbericht omdat er sprake was van ‘aanzetten tot’ in de zin van artikel 9 van het decreet over audiovisuele media, dat geen bijzonder opzet vereist.

RTBF heeft een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State en Unia heeft zich bij de procedure gevoegd ter ondersteuning van de CSA.

Datum: 8 november 2019

Instantie: Raad van State

Criterium: racisme

Beslissing:

De Raad van State heeft de drie middelen van de RTBF verworpen, waaronder het argument dat artikel 9 van het decreet een bijzonder opzet vereist.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: RvS., 8-11-2019