Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 18 juli 2017

18 juli 2017
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

De NMBS weigerde om een reiziger die een rolstoel gebruikt op de trein te helpen in het station van Tielen. Het station van Tielen werd enkele jaren terug volledig gerenoveerd en is rolstoeltoegankelijk. Ook na tussenkomst van Unia bleef de NMBS weigeren om aanpassingen te voorzien. Daarom stapte Unia naar de rechtbank.

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 18 juli 2017

Criterium: handicap

Datum: 18 juli 2017

Instantie: Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Unia was partij)

Beslissing 

De rechtbank van eerste aanleg oordeelt dat de aanpassingen die nodig zijn om de man op de trein te helpen van de NMBS een te grote inspanning vergen en niet in verhouding staan tot de voordelen die de betrokken reiziger hiervan ondervindt.

Reactie Unia

Unia meent dat de rechtbank een veel te groot gewicht toekent aan de kosten die de aanpassingen voor de NMBS met zich zouden meebrengen. Tegelijk onderschat de rechtbank de voordelen die de betrokkene zou ondervinden mocht hij wel gebruik kunnen maken van het station van Tielen. Hij zou dan meer kunnen gaan werken, meer tijd kunnen spenderen aan zijn favoriete G-sport en zijn sociale contacten beter kunnen onderhouden. Er zijn alternatieven (zoals een taxi), maar die zijn voor de betrokkene erg kostelijk en ze zijn niet inclusief.

Unia is daarom van oordeel dat het vonnis niet in de lijn ligt van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en beslist om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis.