Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Nederlandstalige), 26 juni 2017

26 juni 2017
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een aantal ouders van slechtziende kinderen spande een rechtszaak in tegen de Vlaamse Gemeenschap omdat ze vonden dat hun kinderen op school onvoldoende ondersteuning kregen. 

Criterium: handicap

Datum: 26 juni 2017

Instantie: Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Beslissing: De Brusselse rechtbank van eerste aanleg boog zich over de zaak en verplichte de Vlaamse Gemeenschap om meer middelen te voorzien, zodat voldoende ondersteuning kan geboden worden om tegemoet te komen aan de noden van de betrokken leerlingen.