Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, 2 oktober 2016

2 oktober 2016
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen

Een man reserveert een hotelkamer en vermeldt dat zijn vrouw vergezeld wordt door een assistentiehond. Het hotel geeft aan niet uitgerust te zijn om het koppel te ontvangen. De reservering wordt geannuleerd en de man boekt bij een ander hotel. Het koppel wendt zich tot Unia.

Criterium: Handicap

Datum: 2 oktober 2016

Instantie: Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

Beslissing: Aangezien het management instructies gegeven heeft aan zijn personeel betreffende het toelaten van assistentiehonden meent de rechtbank dat er geen gevaar voor herhaling is en de vordering wordt ongegrond verklaard. Er is hoger beroep aangetekend.

Afgekort: Rb. 1ste A. Bergen, 02-11-2016