Rechtbank van eerste aanleg Luik, 23 januari 2014

23 januari 2014
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een man had een klacht ingediend tegen een fitnesszaal omdat die voortaan voorbehouden was voor vrouwen alleen; hij riep discriminatie in op grond van geslacht in. De uitbaters riepen economische motieven in voor hun beslissing.

De rechter meent dat economische motieven geen objectieve rechtvaardiging zijn en dus verworpen moeten worden.

Downloads