Arbeidsrechtbank Brussel, 15 februari 2021

15 februari 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een technisch onderhoudsmedewerker is zes maanden (verlengd van maand tot maand) afwezig wegens ziekte. De werkgever roept in dat de organisatie van het werk verstoord is omwille van de herhaalde afwezigheden en ontslaat de man.

Arbeidsrechtbank Brussel, 15 februari 2021

Datum: 15 februari 2021

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

De rechtbank meent dat de werkgever onvoldoende elementen aanbrengt die het ontslag rechtvaardigen en, daarenboven, was er absoluut geen sprake van herhaalde afwezigheden. Het gaat wel degelijk om discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 15-02-2021