Arbeidsrechtbank Brussel - 15 juli 2020

15 juli 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vertegenwoordigster van het personeel is lange tijd afwezig omwille van ziekte. Uiteindelijk wordt ze definitief niet in staat verklaard haar job uit te oefenen en de werkgever kan haar geen andere job aanbieden. Ze roept o.m. het eenzijdig verbreken van de overeenkomst in alsook discriminatie op grond van syndicale overtuiging.

Arbeidsrechtbank Brussel - 15 juli 2020

Datum : 15 juli 2020

Instantie : Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium : syndicale overtuiging

Beslissing:

Aangezien de werkneemster geen enkel element aanvoert waaruit zou blijken dat een minder gunstige behandeling heeft ondergaan verwerpt de rechtbank de thesis van de discriminatie.

Afgekort: Arb.rb. Brussel, 15-07-2020