Arbeidsrechtbank Brussel, 17 juli 2020

17 juli 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een jonge vrouw, die de hoofddoek draagt, wenst een bedrijfsstage te doen in een sociale woningmaatschappij waarvan het personeel niet onder het ambtenarenstatuut valt maar beheerst wordt door de regels die gelden in de privésector. De maatschappij beroept zich op haar neutraliteitsbeleid.

Datum: 17 juli 2020

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing:

Alvorens zich uit te spreken stelt de arbeidsrechtbank een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie betreffende zowel de inhoud van het criterium als een eventuele nadelige behandeling. In een arrest van 13 oktober 2022 beantwoordde het Hof van Justitie deze prejudiciële vragen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 17-07-2020