Arbeidsrechtbank Brussel, 3 november 2020

3 november 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een verantwoordelijke voor de boekhouding in een administratie ervaart een moeilijke werksituatie. Na een afwezigheid van twee maanden omwille van ziekte wordt hij ontslagen.

Arbeidsrechtbank Brussel, 3 november 2020

Datum: 3 november 2020

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: tewerkstelling

Beslissing:

De rechtbank oordeelt dat het wel degelijk de gezondheidstoestand is die aan de basis ligt van het ontslag. Inderdaad, de verwijten die de werkgever formuleert ten aanzien van de bediende worden niet bewezen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 3-11-2020