Arbeidsrechtbank Brussel, 7 december 2020

7 december 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een bediende wordt ontslaan na vaak afwezig te zijn geweest en er verschillende conflicten gerezen zijn met zijn werkgever. Hij meent dat zijn ontslag discriminerend is omwille van zijn handicap (rugproblemen) of op grond van zijn gezondheidstoestand.

Arbeidsrechtbank Brussel, 7 december 2020

Datum : 7 december 2020

Instantie : Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium : gezondheidstoestand

Beslissing :

De rechtbank oordeelt dat de bediende geen feiten aanbrengt die zouden kunnen wijzen op een discriminatie maar dat de werkgever, daarentegen, tal van redenen inroept die het ontslag rechtvaardigen. Er is dus geen sprake van discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 7-12-2020