Arbeidsrechtbank Luik, 16 oktober 2020

16 oktober 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: RacismeAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vertegenwoordiger, van vreemde afkomst, van de CSC meent slachtoffer te zijn van pesterijen op het werk vanwege de vertegenwoordigers van de FGTB, grootste vakbond binnen het bedrijf. Uiteindelijk wordt hij ontslaan.

Datum : 16 oktober 2020

Instantie : Arbeidsrechtbank Luik

Criterium : syndicale overtuiging / racisme

Beslissing :

De rechtbank oordeelt dat de feiten die aan de basis liggen voor het pesten op het werk identiek zijn aan deze die ingeroepen worden op vlak van racisme en discriminatie op grond van syndicale overtuiging. Het is dienvolgens niet mogelijk om ook de wetten van 1981 en 2007 in te roepen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Luik, 16-10-2020