Arbeidsrechtbank Luik, 18 mei 2020

18 mei 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een magazijnier komt terecht in een burn-out die volgens hem te wijten is aan pesterijen op het werk. De werkgever stuurt hem verschillende verwittigingen aangaande het laattijdig indienen van doktersattesten die zijn ziekteverlof verlengen. Uiteindelijk wordt hij ontslagen omwille van een zware fout. Hij meent dat zijn gezondheidstoestand hieraan niet vreemd is.

Datum : 18 mei 2020

Instantie : Arbeidsrechtbank Luik

Criterium : gezondheidstoestand

Beslissing:

De rechtbank verwerpt zowel het ontslag voor zware fout als de discriminatie, na een grondig chronologisch onderzoek van de feiten.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Luik, 18-05-2020