Vredegerecht Limbourg, 16 mei 2024

16 mei 2024
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Limburg
Rechtsmacht: Vredegerecht

Een familie van woonwagenbewoners werd door een gemeente verplicht om een terrein te verlaten omdat het terrein een risico inhoudt voor overstromingen. Artikel 23 van de Grondwet waarborgt het recht op behoorlijke huisvesting. De vrederechter verplicht de gemeente om voor een nieuwe locatie te zorgen waar de familie kan beschikken over elektriciteit, water en afvalophaling.

Datum: 16 mei 2024

Instantie: vredegerecht

Criterium: racisme

De feiten  

Een gemeente stelde sinds 2003 een terrein ter beschikking van drie families van woonwagenbewoners. Tijdens de overstromingen van juli 2021 waren deze families verplicht om het terrein verlaten. Twee families kregen een nieuwe locatie toegewezen. Een derde familie keerde terug naar het terrein. De gemeente liet hen weten dat ze het terrein moesten verlaten omdat het – gelet op mogelijk nieuwe overstromingen – onveilig was geworden. De familie wees onder meer op artikel 23 van de Grondwet dat het recht op behoorlijke huisvesting waarborgt.

Beslissing 

De vrederechter oordeelde dat de gemeente de plicht had om het recht op behoorlijke huisvesting te waarborgen. Deze huisvesting moest aangepast zijn aan de cultuur van de woonwagenbewoners.
De familie moest het terrein verlaten, maar deze beslissing werd gedurende vijf maanden opgeschort. In die tijd moest de gemeente een nieuwe locatie zoeken waar de familie kon beschikken over water, elektriciteit en afvalophaling.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Vred. Limbourg, 16-5-2024 -rolnummer 23A497